ELEKTROLÜT KAPLAMADA İZLENEN AŞAMALAR.

Temel metale (sac, zamak veya pirinç) iyi yapışık ve dayanıklı bir tabakanın elde
edilmesinde başta gelen en önemli faktör kaplanacak malzemenin yüzeyinin temizliğidir.
Kaplanacak parçaların kaplama banyolarına girmeden önce tabi tutulacağı işlemler çok mühimdir.
Kaplanacak yüzeyin temizliği noksan ise yapılan tüm çalışmalar boşunadır. Malzeme, zaman ve
enerji kaybına sebep olur.
Bir kaplama işlemi genel olarak:
1- Polisaj
2- Elektrolitik yolla kaplama olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Polisaj işlemi tek
motorlu sistemlerden, tam otomatik kontinü (sürekli) sistemlere geçmiş, büyük bir aşama
göstermiştir. Zamak (bir çinko alaşımı olup tabloda çeşitli tertipleri belirtilmiştir). Pirinç "sarı"
parçaların önce çelik telden fırçalarla çapakları alınır; ayrıca özel keçe ve özel cilalarla kumaştan
veya sisal fırçalarla parlatılmaları sağlanır. Kaplanacak yüzeyler bir ayna parlaklığına getirilir.
Burada en önemli husus demir, zamak veya aluminyum parçaların polisajlarının ayrı ayrı
tezgahlarda yapılmasıdır. Aksi halde Al tozları yangına sebebiyet verir.
Zamak döküm parçalarda, döküm hatalarından ileri gelen, gözle görülmeyen süngerimsi
yapısından ("poröz" olduğundan) dolayı hava, yağ veya kimyasal bir artık kalır ve kaplamadan sonra
kabarmalar olur. Bu kabarmaların bir sebebi de, zamak döküm işlemlerinde “yolluk” adı verilen
parçaların, hurda zamak ile birlikte orjinal malzemeye fazla katılmasıdır.

Relite Gold

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes